iZávod

 

HLÁŠENÍ VÝSLEDKU        NABÍDKA iZÁVODŮ

 

Zazávoď si bez stresu, bez hromadných karambolů. Zazávoď si kdy chceš a porovnej se s ostatními. Zpestři si běžné tréninky intenzivním nasazením! Přihlas se do virtuálního startovního pole, na internetu najdeš připravenou trať, absolvuješ ji podle své libosti (nejlépe se svojí GPSkou), pošleš nám výsledek a budeš v pořadí.

Pořadatel: www.SPORTeM.info, Bc. Miroslav Kronika

Kontakt: e-mail: sportem@sportem.info, tel. 604164390


Je to jednoduché:

iZávod využívá sportovních GPS služeb a jejich sociálních vymožeností. Kvůli největšímu rozšíření bylo zvoleno  Endomondo.com , kde si můžeš bezplatně vytvořit účet a měřit a ukládat své výkony, dokonce i bez GPS. Výkony uložené a přiřazené k trase aktuálního iZávodu budou tvořit "pracovní" výsledkovou listinu. Aby byla účast umožněna i sportovcům s "obyčejnými" stopkami či bez účtu na Endomondo.com, lze výsledek hlásit s odkazem na jiné služby nebo jen prostým uvedením čestně dosaženého času.

 1. Vybereš si “svůj” iZávod na stránce https://www.sportem.info/akce/izavod/

 2. Seznámíš se s trasou vybraného iZávodu, je možné stažení GPX souboru do tvého GPS zařízení.

 3. Absolvuješ závodní trasu, zaznamenáš ji do svého GPS zařízení. Nebo si ji prostě změříš na svých stopkách.

 4. Nahraješ svůj výsledek na internet (preferujeme registraci a nahrávání do Endomondo, kde můžeš výkon přiřadit rovnou k dané trase - návod zde). Endomondo je možno nahradit jinou GPS sportovní službou, na kterou nám dále pošleš odkaz.

 5. Zašleš svůj výsledek výsledkovým formulářem umístěným na úvodní straně iZávodu

 6. Výsledky najdeš na stránce iZávodu


Časové omezení:

Trasu je možno absolvovat v libovolnou dobu během vyhlášeného období daného iZávodu. Lze ji absolvovat i opakovaně s opakovaným nahlášením výsledku. Do pořadí bude zařazen jen nejrychlejší výsledek.


Záznam výkonu a uložení výsledku:

Snad obsáhneme co nejvíce možností, abychom nikoho nenutili k velkým změnám jeho návyků. Využij libovolné záznamové GPS zařízení s libovolnou aplikací. Výsledek poté můžeš uložit na internet do libovolného prostředí (pro jednoduchost a rozšířenost preferujeme a nahrávání do služby Endomondo.com).

Nahlašování výsledků se provádí formulářem, ve kterém po uvedení identifikačních údajů sdělíš svůj výkon v daném iZávodě. To lze provést:

 • odkazem na svůj výkon ve zvolené službě (preferujeme Endomondo.com)

 • zasláním zaznamenaného GPX souboru prostřednictvím e-mailu

 • nahlášením příslušného času a místopřísežným prohlášením, že si nevymýšlíš


Hodnocení, kategorie:

Podle propozic konkrétního závodu, ale většinou půjde o kategorie Muži, Ženy, Týmy


Výsledky:

Během každého jednotlivého závodu bude na webu iZávodu zveřejňováno průběžné pořadí a na konci závodu konečné výsledky. Sleduj i Facebook!


Podmínky:

 • Závodíme pro radost. Předpokládáme, že hlavní motivací nebudou materiální ceny či odměny, ty budou případně losovány mezi všemi závodníky (podle jednotlivých propozic).

 • Závodíme férově. Trasu závodu je nutno absolvovat určeným způsobem, bez cizí dopomoci. Každý kontroluje sám sebe :-)

 • Závodíme za běžného provozu. Každý je zodpovědný především za dodržování pravidel silničního provozu a za svoji bezpečnou účast v iZávodu.

 • Každý se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a je si vědom, že pořadatel kromě internetové koordinace iZávodu nepřebírá odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s iZávodem.