Hradecké homole

 

Vzhledem k velmi malému zájmu o účast byla akce ZRUŠENA!!!

 

Rekreačně-společenský cyklistický orienťáček v kopcích-homolích okolo Hradce Králové.

Dvojice či jednotlivci hledají určená místa hradeckých lesů a poznávají skrytá zákoutí v přírodě i v sobě. Sport, zábava, přátelství - to je, oč tu běží.

 

Kde: Hradec Králové, rybník Biřička. Na travnaté ploše u lesa bude stanový přístřešek pro uschování věcí, po závodě snad otevřená restaurace.

Start: 28.9.2016 (středa - státní svátek) od 9,00 hodin. Závodníci přicházejí na start podle vlastního uvážení, poslední možnost startu je v 10,00 hodin.

Harmonogram: 8,45 - 9,45 prezentace, 9,00 - 10,00 idividuální starty podle vlastní volby, 12,15 - uzavření cíle, 12,30 nejpozdější vyhlášení vítězů a losování tomboly

 

Trať:  Vhodná pro horská nebo trekingová kola, vzdušnou čarou cca 25 km, předpokládaný čas vítěze 1:30-2:00 hod. Časový limit max. 3:15 hod. (při časném startu v 9,00 a dojezdu před uzavřením cíle ve 12,15). Pro běžce trať vzdušnou čarou cca 8 km.

Kategorie: Cyklo: MM - muž/muž, ZZ - žena/žena, ZM - žena/muž, M - muž, Z - žena, B - běh bez dalšího dělení

 

Princip, pravidla: V okamžiku startu dostanete mapu turistického typu s vyznačenými homolemi, které musíte navštívit v určeném pořadí a prokázat návštěvu fotografií ve vlastním telefonu nebo fotoaparátu. Trasu mezi jednotlivými homolemi si závodníci volí sami. Závodníci ve dvojici se od sebe smí vzdálit maximálně na vzdálenost "co by kamenem dohodil". Pokud se závodníci vrátí do cíle před navštívením všech homolí, budou zařazeni do výsledků podle počtu absolvovaných homolí. To dává možnost účasti i těm, kdo si netroufnou na celou trasu.

Vybavení závodníků: povinně mobil s fotoaparátem nebo fotoaparát, možno buzolu či kompas, vlastní občerstvení.

Vklad: 100 Kč/dvojici či jednotlivce splatný předem (viz Přihlášky). Plus při prezentaci příspěvek do závěrečné tomboly v hodnotě min. 100 Kč (porcelánové jeleny nebereme!). Vklad je využit na přípravu závodu.

Přihlášky: Registračním formulářem zde do 27.9.2016. Poté už jen na sportem@sportem.info nebo na místě do naplnění kapacity. Přihláška je přijata až obdržením vkladu na účet 2200400104/2010 (FIO banka) . Do poznámky k platbě uveď jméno nebo název týmu. Počet vydaných map je omezen na 30 a kdo dříve zaplatí, je přihlášen. Ostatní se mohou registrovat jako náhradníci. Startovní listina je k nahlédnutí zde.

Ceny: Na konci bude losována tombola o ceny z dodaných příspěvků. Vítězové mají možnost startu v dalším ročníku zdarma (pokud se bude konat :-) )

Poznámka: Protože jde o soukromou akci pro pozvané přátele a jejich přátele, účast je omezena na max. 30 vydaných map. Závod se koná v duchu fair-play, proto se nepředpokládá využití jiných prostředků k orientaci než je pořadatelem vydaná mapa a případně vlastní kompas či buzola. Pro postup lze využít jen zpevněných cest a komunikací a "oficiálních" v terénu jasně viditelných stezek, je zakázáno jakékoli znečišťování životního prostředí.

 

 

Výsledky 2015:

Click here for results

 

Google analytics